การรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สวมชุดสีเหลืองคนทั่วประเทศได้ออกไปให้การบูชาพระภิกษุในการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในเช้าวันพุธ วันที่ 5 ธันวาคมวันที่ปีพ. ศ. 2470 ซึ่งพระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับได้ถือกำเนิดขึ้นได้ถูกทำเครื่องหมายเป็นวันพระบิดาและเป็นวันชาติ จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อสองปีก่อน

ในบรรดาพวกเขามีพิธีกรรมการให้ยืมซึ่งเกิดขึ้นในทุกจังหวัด หลายคนทำบุญเป็นสีเหลืองสีที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรุงเทพฯนายกฯ นายประยุทธชานุ้ยภรรยาและนักธุรกิจอาวุโสของเขาร่วมกับผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ที่สนามหลวง อาหารและสิ่งของที่เก็บรวบรวมโดยพระสงฆ์จะถูกมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป